-
-

't Huis-werk is ontstaan binnen de Welzijnsschakel op de H. Godelieveparochie in Roeselare. Dit is een groep mensen die elkaar wil wakker houden om de signalen van armoede te zien en de ervaringen daarrond te delen. Vanuit dit zoeken zijn we op het spoor van huisvesting gekomen. Dit is bij kansarmen een heet hangijzer. Voor veel kansarmen is het vinden van een huurwoning een zeer moeilijke aangelegenheid. Een huurwoning die kwalitatief in orde is, is voor hen meestal onbetaalbaar. Daarom moeten zij dikwijls genoegen nemen met het onderste uit de huurmarkt : dit gaat over woningen die voor hen nog net betaalbaar zijn maar waar sanitair comfort en elektrische veiligheid niet in orde zijn - met alle gevolgen van dien. Bovendien zijn deze woningen vaak energieverslindend. Op deze manier is huisvesting één van de elementen die mee aanleiding geven tot een spiraal van armoede. 

Vandaar dat deze Welzijnsschakel in maart 1998 het idee ontwikkelde om een huisvestingsproject op te starten. Dit leidde tot de oprichting van de “Vzw 't Huis-werk” in oktober 1998. Ons aanbod is een bijdrage om de woonsituatie te verbeteren voor wie het moeilijk heeft om op de huurmarkt aan de bak te komen. We willen voortdurend inzetten op het verbeteren van het comfort en de energiezuinigheid van onze woningen. 

We maken werk van een goed en open contact met onze bewoners. Dit is niet altijd gemakkelijk maar we mogen stellen dat het altijd correct en menselijk verloopt. 


Meer over “Welzijnsschakels” en over de visie op armoedebestrijding kan je lezen op de site van de overkoepelende organisatie : www.welzijnsschakels.be