-
-

De Algemene Vergadering

't Huis-werk is lid van vzw Welzijnsschakels. Daarmee garanderen we dat de filosofie van Welzijnsschakels de basis blijft van de werking van de vzw.
De Algemene Vergadering levert het draagvlak voor de belangrijke beslissingen die binnen de vzw moeten genomen worden. 


Het Bestuur

Het Bestuur neemt het dagelijks beheer op zich van de vzw : voornamelijk het onderhoud van de woningen, kontakten met de huurders, financiëel beheer, kontakten naar buiten ……….

Verder formuleert het Bestuur voorstellen die op de agenda komen van de Algemene Vergadering. 

Het Bestuur bestaat momenteel uit :

  • Decoutere Geert
  • Dutry Tom
  • Grijspeerdt Greta
  • Reuse Marc
  • Wouters Luc

 


Onze Vrijwilligers


De rijkdom van onze vereniging bestaat uit die zovele mensen die ons werk met hun inzet en sympathie ondersteunen. Wat dit allemaal inhoudt lees je onder "aan de slag".