-
-

Onze realisaties :

'tt Huis-werk heeft 3 woningen in eigendom. Zij zijn grondig gerenoveerd en beschikken over een conformiteitsattest. Dit betekent dat zij voldoet aan de woonnormen van de Vlaamse Overheid op het vlak van comfort en veiligheid.

Wij stellen vast dat de eisen op het vlak van energiezuinigheid en comfort (terecht) steeds strenger worden. Vandaar onze keuze om bij de laatste aankoop van een woning te kiezen voor een gunstig energielabel.


Onze principes :

• Aangezien de kandidaten uit ons doelpubliek per definitie mensen met een laag inkomen zijn (meestal gezinnen met een vervangingsinkomen) proberen we de huur betaalbaar te houden. Wij streven naar een huurprijs die tot één derde lager ligt dan op de private huurmarkt.

• Wij maken er een speciaal aandachtspunt van om onze woningen in orde te zetten qua sanitair comfort, vocht en ventilatie zodat onze woningen goede woningen zijn die tegemoet komen aan de wooneisen van onze tijd 

• Voor de toewijzing werken wij samen met sociale diensten in Roeselare. Dit maakt ook opvolging en begeleiding nadien gemakkelijker. 

• We proberen eerlijke en haalbare afspraken te maken over waarborg, onderhoud en herstellingen, achterstallen, .............