-
-

Privacyverklaring conform de Europese regelgeving 

Wij houden gegevens bij van onze vrijwilligers, sponsors en sympathisanten, alsook van leveranciers.
Dit doen we om onze werking mogelijk te maken. In concreto houden wij namen en adressen bij, alsook telefoonnummers, emailadressen en eventueel bankgegevens.
Deze gegevens gebruiken wij enkel om de normale werking van onze vzw mogelijk te maken. Wij zullen nooit deze gegevens aan derden doorgeven.
Iedereen heeft altijd recht op inzage en correctie van zijn/haar gegevens. Onze contactgegevens zijn terug te vinden op onze website www.vzwthuis-werk.be